رشته تاریخ اسلام:

دلایل شکل گیری نظامیه ها و تاثیرات آن بر موقعیت شیعیان و واکنش آنها در دوره سلجوقی

***

رشته اکوتوریسم:

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جذب گردشگر

مراحل ثبت نام از پذیرفته شدگان ورودی های جدید
1396/6/28
تقویم آموزشی
1396/5/24
اطلاعیه مهم و فوری برای دانشجویان دوره دکتری
1396/5/3
افتتاح سالن آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
1396/5/2
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
1396/3/24
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
1396/3/24