سومین جشنواره ملی آثار دانشجویی در حوزه غدیر سومین جشنواره ملی آثار دانشجویی در حوزه غدیر

1393/07/20 - سایت دبیرخانه جشنواره : www.jashnvare-ghadir.com

اولین همایش «توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر» اولین همایش «توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر»

ششم اسفند ماه 1393 - بابلسر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دومین همایش ملی نقش گردشگری در توسعه دومین همایش ملی نقش گردشگری در توسعه

زمان برگزاری : هفتم اسفندماه 1392

همایش ملی الگوی اسلامی ـ ایرانی سبک زندگی همایش ملی الگوی اسلامی ـ ایرانی سبک زندگی

زمان برگزاری : چهارم اردیبهشت ماه 1392