بررسی نیازهای اداری و آموزشی دانشکده
1398/5/23
تجلیل از همکار در آغاز بازنشستگی
1398/2/25
استاد علوم اجتماعی دانشگاه مازندران عضو کارگروه ویژه سیلاب های کشور
1398/2/25
تجلیل از همکار در آستانه بازنشستگی
1398/1/28

اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران دهم اردیبهشت 1398 در این دانشکده برگزار خواهد شد.

اولین,همایش,بین,المللی,مسایل,آموزش,زبان,و,ادبیات,انگیسی