تودیع و معارفه رییس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

انتصاب رییس جدید دانشکده
1398/7/24
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی
1398/7/2
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاهی و کشوری
1398/7/2
بررسی نیازهای اداری و آموزشی دانشکده
1398/5/23

اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران دهم اردیبهشت 1398 در این دانشکده برگزار خواهد شد.

اولین,همایش,بین,المللی,مسایل,آموزش,زبان,و,ادبیات,انگیسی