رشته تاریخ اسلام:

دلایل شکل گیری نظامیه ها و تاثیرات آن بر موقعیت شیعیان و واکنش آنها در دوره سلجوقی

***

رشته اکوتوریسم:

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جذب گردشگر

اطلاعیه مهم و فوری برای دانشجویان دوره دکتری
1396/5/3
افتتاح سالن آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
1396/5/2
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
1396/3/24
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
1396/3/24
ابلاغ امتحانات ویژه استادان خرداد 96
1396/3/13
برنامه امتحانات پایان ترم - خرداد 96
1396/3/9