سوم خرداد سالروز آزاد سازی #خرمشهر روز مقاومت ایثار و پیروزی گرامی باد.

رشته تاریخ اسلام:

دلایل شکل گیری نظامیه ها و تاثیرات آن بر موقعیت شیعیان و واکنش آنها در دوره سلجوقی

***

رشته اکوتوریسم:

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جذب گردشگر

شورای آموزشی و پژوهشی با حضور دکتر باقری و معاونین آموزشی
1396/2/30
برگزاری جشن روز روانشناسی
1396/2/11
سخنرانی علمی تولستوی متفکر دینی و فردی خداجوی
1396/2/11
نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی
1396/2/11
حضور دکتر شنتة جبر رییس دانشگاه ذیقار عراق در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
1396/2/11
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
1395/12/23

این کارگاه با حضور کارکنان دانشگاه در سالن اجتماعات این دانشکده به همت اداره بودجه و تشکیلات در تاریخ 13 بهمن ماه جاری برگزار شد.