رشته تاریخ اسلام:

دلایل شکل گیری نظامیه ها و تاثیرات آن بر موقعیت شیعیان و واکنش آنها در دوره سلجوقی

***

رشته اکوتوریسم:

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جذب گردشگر