کارکنان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

ردیف

نام و  نام خانوادگی

سمت

تلفن اتاق

تلفن همراه

1

ایمان   مهدوی درونکلایی

مدیر عمومی

35302641

09112175903

2

مریم   محمدپور

مسوول دفترحوزه ریاست

2601 3530


3

نبی اله    واحدی

روابط عمومی و همایش

2611 3530

09113151966

4

رضا داداشی

اموزش کارشناسی

2615 3530

09111156801

5

رضا میرمحمدی

اموزش کارشناسی

 35302613

09112115468

6

مریم هاشمی سوته

آموزش کارشناس

2622 3530

 

7

محمود امین زاده

امین اموال و تشکیل کلاس

2635 3530

09113136443

8

حمید اکبری

کارشناس اموزش

2631 3530

09119113398

9

یاسر سعادتی

کارشناس آموزش

26 353029

09112160240

10

سیدمحمدرستمکلایی مطلق

کارشناس آموزش

2603 3530

09113144218

11

سیده زهرا متولی

اموردانشجویی

2610 3530


12

گوهر قربانی

خدماتی

2641 3530


13

فائضه قربان نژاد

خدماتی

2601 3530

 

14

صدیقه غلامی

خدماتی

2618 3530


15

کاظم غلامحسینی

خدماتی

2618 3530

--

16

سید حسن سیدعلیپور

خدماتی

 

09356524230

17

غلامعلی حسن پور

خدماتی

2641 3530

09111184386

18

 

 

 

 

19