کارکنان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

ردیف

نام و  نام خانوادگی

سمت

تلفن اتاق

تلفن همراه

1

ایمان مهدوی درونکلایی

مدیر عمومی

35302641

09112175903

2

مریم محمدپوردرزی نقیب

مسوول دفترحوزه ریاست

2601 3530


3

نبی الله واحدی

مسوول روابط عمومی و دبیرخانه همایش‌ها

2611 3530

09113151966

4

رضا داداشی تنکابنی

 کارشناس آموزش

2615 3530

09111156801

5

سیدرضا میرمحمدی

 کارشناس آموزش

 35302613

09112115468

6

سیده‌مریم هاشمی‌سوته

 کارشناس آموزش

2622 3530


7

محمود امین زاده

امین اموال و تشکیل کلاس

2635 3530

09113136443

8

حمید اکبری

کارشناس اموزش

2631 3530

09119113398

9

یاسر سعادتی

کارشناس آموزش

26 353029

09112160240

10

سیدمحمدرستمکلایی‌مطلق

کارشناس آموزش

2603 3530

09113144218

11

سیده زهرا متولی

اموردانشجویی

2610 3530


12

گوهر قربانی

خدماتی

2641 3530


13

فائضه قربان نژاد

خدماتی

2601 3530


14

صدیقه غلامی

خدماتی

2618 3530


15

کاظم غلامحسینی

خدماتی

2618 3530

--

16

سید حسن سیدعلیپور

خدماتی

 

09356524230

17

غلامعلی حسن پور

خدماتی

2641 3530

09111184386

18

 

 

 

 

19