لیست همایش ها و کارگاه های آموزشی نیمسال دوم سال 96- 95 در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

نام و نام خانوادگی مدرس

کارگاه ها و همایش ها

ردیف

سالن باقرالعلوم(ع)

 دانشکده  علوم انسانی و اجتماعی

11 اسفند

دکتر آبتین گلکار

کارگاه ساز و کار ترجمه ادبی از روسی به فارسی

1

سالن آمفی تئاتر

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

6 اردیبهشت 96

گروه زبان و ادبیات عربی

اولین همایش

 نهج البلاغه و علوم ادبی

2

سالن آمفی تئاتر

 دانشکده  علوم انسانی و اجتماعی

20 اردیبهشت 96

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دومین همایش

 توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر

3

سالن باقرالعلوم(ع)

دانشکده  علوم انسانی و اجتماعی

۳۱ اردیبهشت 96

دکتر پیمان گلستان

کارگاه آشنایی با نظریات بلیایف در روانشناسی آموزش زبان های خارجی با رویکرد شناختی

4

سالن باقرالعلوم(ع)

 دانشکده  علوم انسانی و اجتماعی

خرداد ماه 1396

کار خانم دکتر

 مریم رضایی آذین

کارگاه بررسی معنا شناختی پیشوندهای فعلی در زبان روسی

5

سالن باقرالعلوم(ع)

 دانشکده  علوم انسانی و اجتماعی

خرداد ماه 1396

دکتر مجید غفاری

کارگاه مقدماتی بر مدل سازی معادلات ساختاری کواریانس محور

6

سالن باقرالعلوم(ع)

 دانشکده  علوم انسانی و اجتماعی

خرداد ماه 1396

دکتر مجید غفاری

کارگاه کاربرد نرم افزار spss  در زبان شناسی کاربردی

7