این دانشکده به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در رشته‌های اقتصاد، حسابداری و امور مالی، اقتصاد اجتماعی و حقوق در سال 1345 به نام مدرسه ی عالی علوم اقتصادی و اجتماعی به صورت یک موسسه ی غیر انتفاعی در محل هتل بزرگ بابلسر تاسیس شد و در سال 1349 به صورت یک موسسه ی آموزش عالی در آمد.
در سال‌های بعد با تاسیس دانشگاه مازندران به عنوان یکی از دانشکده های تابعه ی آن قرار گرفت و پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی مجدد، این واحد آموزشی با نام دانشکده ی اقتصاد و از سال 1360 با نام دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی به فعالیت خود ادامه داد. در مرداد 1384 با تفکیک دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی به چهار دانشکده همچنان به عنوان دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی فعال می باشد.
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در حال حاضر دارای 9 گروه آموزشی است و 78 عضو هیأت علمی و 17 عضو کارمند (غیر هیات علمی) وظیفه تعلیم و تعلم بیش از 2900 دانشجو در مقاطع سه‌گانه کارشناسی، کارشناسی‌ ارشد و دکتری در دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس این دانشکده را برعهده دارند.
لازم به ذکر است فضای آموزشی و اداری دانشکده از آغاز تا سال 1377 در مرکز شهر بابلسر بوده و در شهریور همان سال به ساختمان جدیدالتأسیس خود در پردیس دانشگاه منتقل گردید.