وبینارتخصصی زبان روسی و کرسی‌ نظریه‌پردازی، نقد و مناظره علمی در هفته پژوهش و فناوری
" آموزش پیشوندهای فعلی زبان روسی از منظر معناشناسی شناختی"
وبینارتخصصی کرسی‌ نظریه‌پردازی، نقد و مناظره علمی در هفته پژوهش و فناوری تحت عنوان " آموزش پیشوندهای فعلی زبان روسی از منظر معناشناسی شناختی"
 ٠٦:٥٩ - 1399/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش وبینار تخصصی زبان روسی
وبینارتخصصی کرسی‌ نظریه‌پردازی، نقد و مناظره علمی با عنوان " آموزش هنجارهای ارتباطی مکاتبات تجاری زبان روسی"
وبینارتخصصی کرسی‌ نظریه‌پردازی، نقد و مناظره علمی با عنوان " آموزش هنجارهای ارتباطی مکاتبات تجاری زبان روسی"
 ٠٦:٥٦ - 1399/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
بلای خانه دوم در مازندران و تغییر قومیت‌ها
گفت و گوی ایسنا با دکتر مهدی رمضان‌زاده لسبویی
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران مطرح کرد بلای خانه دوم در مازندران و تغییر قومیت ها گفت و گوی ایسنا با دکتر مهدی رمضان‌زاده لسبویی معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
 ٢٣:٤٠ - 1399/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه وبینارهای دانشکده در هفته پژوهش اعلام شد
برنامه وبینارهای دانشکده در هفته پژوهش
برنامه وبینارهای دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران در هفته پژوهش 99
 ١٣:٠٦ - 1399/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری انتخابات هیات ممیزه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
برگزاری انتخابات هیات ممیزه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
برگزاری انتخابات هیات ممیزه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 ١٢:١٣ - 1399/08/19 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>