باسمه تعالی

               
فراخوان همایش ملی فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی         

بروز خشونت‌ها و جنگ‌های خانمان سوز در جهان، لزوم توجه به مفهوم صلح را بیش از پیش جدی و حیاتی می‌سازد. صلح پایدار بدون نقش فرهنگ در تعاملات میان ملت ها و خشونت زدایی از جهان، غیر قابل حصول خواهد بود. یکی از مفاهیمی که می تواند به دستیابی به صلح پایدار بسیار یاری رساند، تنوع فرهنگی است. گفتمان صلح و تنوع فرهنگی در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی حضوری برجسته دارد و با معانی و مفاهیم ژرف و عمیقی گره خورده است. دین مقدس اسلام در کتاب مقدس ما قرآن، و منابع ارزشمند دیگر خود به تعریف جایگاه مهم تفاوت و تنوع فرهنگی پرداخته است (سورة روم، آیه 22)، و آن را خاستگاه خودآگاهی و غنای انسانی و فرهنگی شمرده است. در منابع پیش از اسلام فرهنگ و تمدن ایرانی نیز نشانه هایی ارزشمند و والایی وجود دارد، که نشانگر صلح طلبی ایرانیان و احترام آنان به تنوع و تفاوت های فرهنگی است. پژوهشکده مردم­شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشكده علوم انسانی و اجتماعي دانشگاه مازندران با همراهی برخی مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی دیگر به منظور دستیابی به تعریفی بومی و مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تمدنی به برپایی همایشی با نام فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی اقدام می نمایند. این همایش در اول اسفند ماه 1395 برگزار خواهد شد.

از استادان، پژوهشگران، دانشجويان و علاقمندان به اين حوزه دعوت مي­شود با ارائه­ي ‌مقالات و شركت در اين همايش در برگزاري با شكوه‌تر آن سهيم باشند. در ضمن رعایت نگارش مقاله، که در مجموعه مقالات همایش منتشر خواهد شد با توجه به شیوه نامه نگارشی همایش الزامی است. این شیوه نامه در بخش فراخوان همایش در دو سایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به نشاني  richt.ir و دانشگاه مازندران به نشانی www.umz.ac.ir قابل دستیابی است. چکیده مقالات در 300 کلمه به همراه حداکثر 6 واژه کلیدی و اصل مقاله حداکثر در 5000 کلمه بر اساس روش رفرنس دهی هاروارد ارسال شود.


محورهاي همايش:

ü      میراث فرهنگی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛

ü      میراث طبیعی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛

ü      گردشگری، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛

ü      هنرهای ملی و بومی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛

ü      تنوع زیستی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛

ü      ادبیات پارسی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛

ü      ایران فرهنگی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛

ü      آموزه­های دینی وعرفان اسلامی، فرهنگ صلح وتنوع فرهنگی؛                        

ü      تبارشناسی تاریخی گفتمان، فرهنگ صلح و تنوع زیستی در ایران.

تاريخ­هاي مهم:
آخرين مهلت ارسال چكيده­ي مقاله: 30 آذرماه 1395
آخرين مهلت ارسال اصل مقاله: 20 دی ماه 1395
تاريخ برگزاري همايش: اول اسفندماه 1395

 

دبير علمي همايش: دکتر سیدقاسم حسنی
ایمیل: g.hassani@umz.ac.ir

       دبير اجرايي همايش: دكتر مريم دارا
       ایمیل: maryam_dara@yahoo.com
       نشانی دریافت مقالات و چکیده مقالات:

   solhvatanavoefarhangi@gmail.com