لیست برنامه سخنرانی های هفتگی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

   دانلود : برنامه_سخنرانی_های_نیمسال_دوم_سال_95.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : سخنرانی_های_هفتگی_دانشکد_ه_علوم_انسانی_و_اجتماعی__-_نیمسال_اول_96-95.docx           حجم فایل 17 KB