برای دریافت شیوه نامه پرداخت و باز پرداخت وام ویژه دانشجویان دکتری از طریق بانک توسعه تعاون اینجا کلیک کنید.