لطفا برای دریافت برنامه ی امتحانی نیمسال اول 97 - 96 مقطع کارشناسی اینجا کلیک کنید

 

لطفا برای دریافت برنامه ی امتحانی نیمسال اول 97 - 96 مقطع ارشد و دکتری اینجا کلیک کنید