دانلود : قرارداد_حق‌الزحمه.اصل.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : فرم_پيشنهاد_اثر.pdf           حجم فایل 51 KB
   دانلود : شيوه_نامه_کميته_مجلات_علمي_دانشگاه-نهايي.pdf           حجم فایل 104 KB
   دانلود : majaleh_-form.doc           حجم فایل 61 KB
   دانلود : majaleh_-form.doc           حجم فایل 61 KB
   دانلود : 97_322_86_فرم_ارزشيابي_كتاب_جديد.pdf           حجم فایل 57 KB
   دانلود : 97_322_19_فرم_ارزشيابي_آثار_ترجمه_شده.pdf           حجم فایل 73 KB