دفاع پایان نامه اولین دانشجوی خارجی
اولین دانشجوی خارجی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه مازندران دفاع کرد
اولین دانشجوی خارجی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه مازندران دفاع کرد
 ٠٨:٢٤ - 1399/05/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصابات
انتصاب اعضای شورای مشورتی دانشکده
انتصاب اعضای شورای مشورتی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
 ٠٨:٢٣ - 1399/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه فوری
قابل توجه دانشگاهیان محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
قابل توجه دانشگاهیان محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 ١٢:٥٣ - 1399/01/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
در حاشیه کارگاه ده روزه ایران شناسی در دانشگاه مازندران
نشست صمیمی گروه زبان آموزان روسی با رییس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشست صمیمی گروه زبان آموزان روسی با رییس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 ١٥:١٥ - 1398/11/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
اهداء ده ها جلد مجلات تخصصی به دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
اهداء ده ها جلد مجلات تخصصی به دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
اهداء ده ها جلد مجلات تخصصی به دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
 ١٥:٢٥ - 1398/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>