تقدیر از دو عضو هیات علمی دانشگاه مازندران به عنوان پژوهشگران برتر
1397/10/2
نمایشگاه آثار مکتوب اعضای هیات علمی دانشکده علوم لانسانی و اجتماعی
1397/10/1
برگزاری نمایشگاه کتاب، غذا و صنایع دستی به همت انجمن علمی زبان روسی
1397/9/13
به همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:
1397/9/10
برگزاری دو کارگاه آموزشی برای دانشجویان زبان روسی
1397/9/5

اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران

اولین,همایش,بین,المللی,مسایل,آموزش,زبان,و,ادبیات,انگیسی