اهداء ده ها جلد مجلات تخصصی به دانشکده

وبینارتخصصی زبان روسی و کرسی‌ نظریه‌پردازی، نقد و مناظره علمی در هفته پژوهش و فناوری
1399/11/5
بلای خانه دوم در مازندران و تغییر قومیت‌ها
1399/9/26
برنامه وبینارهای دانشکده در هفته پژوهش اعلام شد
1399/9/24
برگزاری انتخابات هیات ممیزه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
1399/8/19
برگزاری اولین دوره همایش ملی" چالش ها و راهکارهای توسعه و توسعه پایدار در استان مازندران "در دانشگاه مازندران
1399/8/19

همایش ملی