لطفا برای دریافت برنامه ی امتحانی نیمسال دوم 97 - 96 مقطع کارشناسی اینجا کلیک کنید.

 

لطفا برای دریافت برنامه ی امتحانی نیمسال دوم 97 - 96 مقطع ارشد و دکتری اینجا کلیک کنید.

 

لطفا برای دریافت راهنمای شماره صندلی امتحانات اینجا کلیک کنید.